Pasiad

 
 

  
 
 
 
ÜLKELER Ülkeler-2 Malezya
 
 

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/pasiado/public_html/plugins/content/yoo_gallery.php on line 77

Malezya

1
2
3
4
5

Genel Bilgiler

 

Başkent : Kuala Lumpur
Nüfus : 25,715,819 (Temmuz 2009)
Yüzölçüm : 329,758 km2
Dili : Malayca, Çince, Tamil, İngilizce
Din : Sünni İslam, Budizm, Hinduizm
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : 358 milyar Amerikan Doları (2007)
Kişi Başına Milli Gelir : 14.400 Amerikan Doları (2007)
Para Birimi : Ringgit (MYR)
Saat Dilimi : UTC+8
Telefon Kodu : 60
Malezya Turizm Bürosu : http://www.tourism.gov.my

Malezya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği :
Mahatma Gandhi Cad. No: 58, 06700 G.O.P., Ankara
Telefon: 0312 446 35 47 – 48
Faks: 0312 446 41 30
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09:00 – 17:00
Malezya Federasyonu İstanbul Fahri Konsolosluğu :
Halaskargazi Cad. No: 266 Çankaya Apt. Daire 7 Şişli 80020 İSTANBUL
Telefon: (0212)247 17 28
Faks: (0212) 247 13 75
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Girişte Gerekenler Malezya'yı ziyaret edeceklerin, belirtilen yolculuk tarihinden itibaren 6 ay daha geçerli bir pasaport ya da seyahat belgesi taşımaları gerekir. Birçok ülkeden turistik ya da iş gezilerinde vize talep edilmez.

Malezya Federasyonu, Asya Kitasi’nin güneydoğusunda yer almakta olup kuzeyinde Tayland, güneyinde ise Singapur ve Endonezya ile komşudur. Batıdan Andaman Denizi, doğudan Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan Malezya, coğrafi yönden Batı Malezya ve Doğu Malezya olmak üzere 2 bölgeye ayrılır. Bu bölgeler de 10 devlete ayrılır.

 

Yönetim

Malezya krallıkla yönetilen ve çok partili demokratik sisteme dayalı bir konfederasyondur. Konfederasyonu oluşturan federal eyaletler de krallıkla yönetilir. Batı Malezya'da bulunan eyaletlerin krallarından biri dört yıllığına genel kral, yani "yüce başkan" seçilir. İki meclisli bir parlamenter sistem uygulanmaktadır. Birinci meclis 69, ikinci meclis 180 üyeden oluşur. Bu meclislerin üyeleri serbest genel seçimlerle belirlenir.

Tarih

Ülkenin tarihiyle çok ırklı ve çok kültürlü geçmişi arasında sıkı bağ vardır. Malaylar ve yerliler dışında Çin, Hindistan, Endonezya ve diğer ülkelerden gelen göçmenler nüfusun çok ırklı yapısını oluşturur. Bu ilginç kültürel çeşitlilik ülkenin dış dünyayla süre gelen ilişkilerinden ve Portekiz, Hollanda ve İngiliz sömürge yıllarından kaynaklanır. Ülkenin bu eşsiz kültürler mozaiği dinler, sosyal ve kültürel etkinlikler, gelenekler, giyim, dil ve yiyeceklerde kendini gösterir. Ülke, Malezya Federasyonu olarak 31 Ağustos 1957'de bağımsızlığını kazanmış ve daha sonra Sabah ile Sarawak'ın da katılmasıyla Malezya Federasyonu kurulmuştur.
Bağımsızlık sonrası, 1961'de Malezya başbakanı Abdurrahman, Güneydoğu Asya'daki İngiliz kolonilerinin bir federasyon halinde birleşmesi fikrinine göre federasyona Malezya, Singapur, Saravak, Sabah ve Brunei sultanlıkları katılacaktı. Çin, Endonezya ve Filipinler'in federasyon fikrini engellemeye çalışmalarına rağmen, İngiltere, Japonya, Avustralya, Yeni Zellanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği ile 16 Eylül 1963'te yeni federasyon kuruldu. Federal devlete Brunei sultanlığı hariç adı geçen bütün devletler katıldı. Yeni federayon Malaysia (Büyük Malezya) diye adlandırıldı. Ülke topraklarından büyük çıkarı olan İngiltere, federasyon'un savunma görevini üstlendi. Fakat Çin ile barış isteyen akımların ülke içinde güçlenmesinin yanı sıra Endonezya'nın gerillacıları fiilen destekleyen tutumu yüzünden federasyon güçlüklerle karşılaştı. Malaysia federasyonu kurulurken Singapur 1965 yılında federasyon'dan ayrılmıştır.

Coğrafya

Güneydoğu Asya ülkelerinden olan Malezya, kuzeyden Tayland, Güney Çin Denizi ve Brunei, doğudan Selebes Gölü, güneyden Endonezya, Singapur ve Malakka Boğazı, batıdan Hint Okyanusu'yla bitişik olan Andaman Denizi'yle çevrilidir. Akarsu bakımından oldukça zengindir. En önemli akarsuları Rejang, Kelantan, Sai Perak ve Sai Rompın ırmaklarıdır. Malezya toprakları iki büyük kara parçasıyla bunların arasındaki Güney Çin Denizi içinde yer alan adalardan meydana gelir. İki büyük kara parçası Batı Malezya ve Doğu Malezya'dır. Batı Malezya bir yarımada şeklindedir ve ince bir kara bağlantısıyla Tayland’a bağlıdır. Malezya topraklarının % 30'u tarım alanı, % 61'i ormandır.

İklim

Malezya'nın iklimi tropikal iklimdir. Muson rüzgarlarının etkisiyle de özellikle Ocak ve Mayıs ayları arasındaki sürekli yağışlar, ülkenin nem miktarının % 80 civarına kadar yükselmesine neden olur. Yıllık yağış ortalaması bölgelere göre büyük farklılık gösterir. Genelde 2000-2540 mm arasıdır. Günlük sıcaklık, alçak yerlerde 21 °C ila 32 °C arasındadır. Başlıca özellikleri sıcaklık, rutubet ve nem olan iklimi sebebiyle, ülkenin % 70'ini kaplayan tropikal ormanları vardır. Ormanlardaki mevcut 15.000 tür bitkinin 6000 türünü çeşitli ağaç cinsleri meydana getirir. Bu ağaçlardan bazıları 45 m yüksekliğe kadar büyüyebilir. Bambu ile kauçuk ağaçları ve daha 800'ü aşkın tür orkide yetişir.

Etnik Yapı

2006 sayımlarına göre Malezya'nın nüfusu 26,640,000'dir. Bunların 5.44 Milyonu Doğu Malezya ve 21.2 milyonu Batı Malezya'da yaşamaktadır. Malezya'da yıllık nüfus artış hızı 2.4%'dür. 15 yaşın altındaki insan sayısı toplam halkın 34%'üdür. Halkın 50.4%'si Malay, 23.7%'ü Çinli, 11%'i Yerli, 7.1%'i Hint ve 7.8%'i diğer etnik gruplardır.
Bumiputralar Malezya'da birinci sınıf vatandaş anlamına gelmektedir. Bunlar vergi ödemez, üniversiteye sınavsız girer. Bumiputra'lar sadece Malay'lar arasından çıkar.

Dil

Resmi dil Malayca'dır. İngilizce ve Arapça da geçerli dillerdir. Tamilce ve Çince başta olmak üzere çesitli etnik unsurların dilleri de konuşulmaktadır.

Din

Malezya sahip olduğu etnik gruplar ve kültürler kadar din bakımından da bütün bir ülke değildir. Malezya'da en önemli din halkın yarıdan fazlasının inandığı İslam olmakla birlikte ikinci büyük din Budizm'dir. 2000 yılında yapılan sayıma göre; İslam: 55.4%, Budizm: 25.2%, Hıristiyanlık: 10.1%, Hindu: 6.3%, Konfüçyüsçülük/Taoizm/Çin dinleri: 2.6%, Diğer (Sihizm, Şamanizm, Bahailik, Animizm vb.): 2.4%

Ekonomi

 

Malezya Güneydoğu Asya ülkeleri içerisinde yıllık kalkınma oranı en fazla olan ülkelerden biridir. Malezya, ekonomik açıdan kendi kendine yeterlidir. Enflasyonu düşük, güçlü bir sermaye yatırımına sâhip ekonomisi, sürekli gelişme içerisindedir. İşşizlik oranı %7 civarındadır. Önceleri kauçuk ve kalay'a bağlı kalan ekonomisi, 1980 yılından sonra daha başka alanlara da sarkmıştır. Serbest dış alım ve hür teşebbüsün tesirindeki ekonomi 1980 yılında % 8,5 luk artış hızı göstermiştir. Kişi başına düşen milli gelir 14.400 dolardır. Yıllık milli hasılanın % 18 ini imalatçılık , % 23’ünü tarım, % 4'ünü de madencilik teşkil eder.
En önemli ürünleri kauçuk, hindistancevizi, pirinç, muz, patates, ananas, hurma, mısır, çay, tütündür. Orman ürünleri bakımından oldukça zengin olup, özellikle kereste üretimi önemlidir.
Maden bakımından da zengin bir ülke olan Malezya, kalay üretiminde dünya birincisi olup, dünya kalay üretiminin % 70'ini karşılar. Diğer önemli madenleri demir, boksit, petrol, manganez, altın, tungsten ve titandır. Sanayide Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ileri bir seviyededir. Başlıca ihracatı kalay, kauçuk, demir filizi, boksit, kereste, teneke kutu ve palmiye yağıdır. Dışarıdan makina, kimyevi maddeler, teknik araç ve gereçler almaktadır. Balıkçılık ve turizm de önemli gelir kaynaklarıdır.

Sanayi
Malezya sanayi bakımından gelişmiştir. Petrol arıtma tesislerinin yani sıra otomobil, dayanıklı tüketim malları, tekstil ürünleri, çeşitli gıda maddeleri, çimento ve diğer inşaat malzemeleri, mobilya ve ağaç ürünleri, kâğıt ve kırtasiye malzemeleri, kimyasal maddeler, gübre, kauçuk, plastik eşya, toprak ve madeni eşya, mekanik araçlar, elektrik gereçleri, ilaç, palmiye yağı vs. üreten çok sayıda fabrika kurulmuştur. İmalat sanayisinin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 27'dir. Çalışan nüfusun yaklaşık % 18'i sanayi sektöründe iş görmektedir.
Eğitim
Malezya'da eğitim federal hükümetin Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilir. Çoğu Malezyalı eğitime 3 ila 6 yaşları arasında anaokulunda başlar.
İlkokul: Malezya'da İlkokul 7 yaşında başlar ve 6 senedir. Eğitim dili okullara göre değişmektedir. Malayca, Çince, Tamilce ve İngilizce eğitim veren okullar vardır. Genel olarak devlet tarafından yönetilen ve denetlenen olmak üzere iki türlü ilk öğretim okulu mevcuttur. Ulusal okullar Malayca ağırlıklı olarak eğitim verirken, Ulusal-tip okullar Çince ve Tamilce ağırlıklı eğitim vermektedir. Ortaokula başlamadan önce, öğrenciler 6.sınıfta "İlköğretim Takdir Sınavı" (UPSR) adı verilen sınava girerler.
Ortaokul ve Lise: Ortaokul Toplam 5 sene olup, özel okulda okumak isteyen öğrenciler ilkokul sonrası yapılan (UPSR) sınavı sonuçlarına göre çeşitli özel liselere kayıt yapabilmektedirler. Devlet liselerine kayıt yapmak için sınava girmeye gerek yoktur. Lise 4'den Lise 5'e geçmek için PMR sınavı vardır.
Üniversite: Üniversite harç parası ve üniversitedeki bütün masraflar projeden sorumlu hoca tarafindan karşılanır. Eğitim süresi Lisans için 3-8 sene, Mastır için 2-3 sene, Doktora için ise 3 veya daha fazla senedir. Eğitim dili Mühendisliklerde %80 İngilizce, %20 Malayca, Sosyal Bilimlerde %50 İngilizce, %50 Malayca. Mastır ve Doktora eğitiminin tamamı İngilizce yapılmaktadır. Gerek Malezya'daki ekonomik şartların daha rahat olması, gerekse üniversitelerin genelindeki Kalite/Fiyat oranının yüksek olması ülkeyi üniversite eğitimi için cazip kılmaktadır. Malezya'daki yabancı öğrencilerin çoğunluğunu Arap ülkelerinden gelenler oluşturur. Son yıllarda Türkiye'den de üniversite eğitimi almak için Malezya'yı tercih eden öğrencilerin sayısında artış olduğu görülmüştür.

 

Mutfak

Egzotik tatlar ve değişik pişirme tarzlarıyla Malezya zengin bir mutfağa sahiptir. Malezya mutfağında her biri kendi farklı pişirme teknikleri olan üç ana grup vardır : Malay, Çin ve Hint mutfakları. Nyonya ve Hint Müslüman toplulukları gibi farklı toplulukların birbirinden etkilenmesiyle ortaya çıkan mutfaklar da önemli yer tutar.
Büyük şehirlerde Continental ve Akdeniz mutfakları başta olmak üzere başlıca Batı mutfaklarının sayısız örneğini bulabilirsiniz. Batı ve Doğu kültürlerinin bir arada yaşadığı Malezya'da son derece çeşitli mutfak seçenekleri sunulmaktadır. Kuala Lumpur, dışarda yemek yemeyi seven ziyaretçiler için gerek mutfak türleri, gerekse restoran ambiyansları açısından gerçek bir ziyafet sunmaktadır. Otel restoranlarında, pahalı restoran zincirlerinde, şık kafelerde, ya da sabahın erken saatlerine kadar açık olan sokak satıcılarında değişik yemekler tadabilirsiniz.
Malay mutfağı, güçlü baharatlar ile rempah ve Hindistan cevizi sütünden elde edilen sıvı baharat karışımlarının bolca kullanıldığı baharatlı ve zengin bir mutfaktır. Bölgeden bölgeye değişiklikler gösterir. Örneğin, Tayland yemek pişirme stiline yakın Kelantan mutfağı, hindistancevizi sütünün ve şekerin bolca kullanıldığı tatlı ağırlıklı bir mutfaktır. Diğer taraftan, Kedah mutfağı, baharat ticareti döneminde yıllar önce buraya yerleşen Hintliler'in etkisiyle daha baharatlıdır. Ziyaretçilerin, damak tatlarını sınayabilecekleri çok sayıda ilgi çekici Malay yemeği vardır. Malezyalılar arasında en sevilen yemeklerden biri olan nasi lemak, ançuez, mürekkepbalığı, yumurta, salatalık ve sambal (kırmızı biber ezmesi) ile servis yapılan, Hindistan cevizinde pişirilmiş pirinç yemeğidir.
Batı Sahillerinde en çok tercih edilen nasi dagang ise, Hindistan ceviziyle buharda pişirilen ve körili ton balığı ile servis yapılan kokulu ve yapışkan pirinçten yapılan bir yemektir. Diğer bir pirinç bazlı yemek olan nasi kerabu, Kelantan bölgesinin özelliğidir; bölgesel otlar ve tuzlu balıkla servis yapılır. Malay menüsü, ünlü satay (baharatta marine edilen ve daha sonra kömür ateşinde ızgara yapılan tavuk ya da dana eti) olmadan eksik kalmış sayılır. Satay, fıstık ezmesi sosu, pirinç küpleri, salatalık ve soğanla servis yapılır.

Türkiye İle İlişkiler

 

Türkiye, 1957 yılında bağımsızlığını kazanan Malezya ile 1964 yılında diplomatik ilişki kurmuştur. Malezya, 1967, 1977, 1983, 1994 ve 1997 yıllarında Türkiye’ye Başbakan düzeyinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilişkileri güçlendirmek yolundaki iradesini göstermiştir.
Çeşitli uluslararası kuruluşlarda mümkün olduğunca birbirlerine destek veren Türkiye ve Malezya arasındaki ilişkiler, karşılıklı güvene, işbirliğine ve sempatiye dayalı bir çizgide gelişmektedir. İlişkileri olumsuz yönde etkileyecek siyasi bir sorun bulunmamaktadır. Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) önde gelen üyelerinden biri olan Malezya, Doğu Asya’daki bölgesel örgütlerde etkin bir rol oynamaktadır. Türkiye ile Malezya arasında Birleşmiş Milletlerde, İslam Konferansı Örgütü’nde (İKÖ) ve D-8 kapsamında işbirliği sürdürülmektedir.
2009 yılında Malezya’ya ihracatımız 2008 yılına göre % 42 oranında artarak 140 milyon dolara yaklaşmış, ithalatımız aynı döneme göre % 36 oranında azalarak 960 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ticaret dengesinde ülkemiz aleyhine büyük bir açık mevcuttur.
Başlıca ihraç kalemlerimiz halı ve yer kaplamaları, disodyum tetraborat, sentetik/suni elyaftan kadife şeklinde dokunmuş hazır eşya, tütün, domates, traktör, bor oksitleri, borik asitler, mefruşat eşyası, transformatörler, nohut olarak sıralanabilir. Başlıca ithalat kalemlerimiz ise palmiye yağı, giriş/çıkış birimleri, katod ışınlı renkli resim tüpleri, polyester iplik, alıcı içeren verici cihazlar, kauçuk, dokunmuş mensucat, babassu yağları ve polivinil klorür olarak sıralanabilir.
2009 yılı sonu itibariyle Malezya’nın ülkemizdeki yatırımlarının toplamı 11 milyon dolar, faaliyet gösteren firma sayısı ise 18’dir.
2009 yılında ülkemize Malezya’dan gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık % 10 oranında artarak 29,600 kişi olarak gerçekleşmiştir.
Bazı Gelenekler ve Adetler
Bir Malezya evine, tapınak ve cami gibi ibadet yerlerine girerken ayakkabılar mutlaka çıkarılmalıdır. Bazı camilerde kadın ziyaretçilere örtünmeleri için eşarp ve etek verilir. İbadet yerlerinde fotoğraf çekilmesine izin verilmekle birlikte önceden yetkililere sormakta yarar vardır.
Yemek yerken ve bir şey alıp verirken her zaman sağ el kullanılır.
Yerler, eşyalar ya da kişiler gösterilirken sağ işaret parmağı kullanılmaz. Bunun yerine, sağ elin baş parmağı yukarıda, diğer dört parmak avuca doğru kıvrık şekil tercih edilmelidir.

Malezya Eski Başbakanı Dr. Mahathir Muhammed ile bir röportaj
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-19091-36-bush-mektubuma-cevap-vermedi.html
Malezyanın Aborjinleri
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-2695-34-malezyada-medeniyet-kampi.html
Dış İşleri Bakanı Ahmet Davudoğlu Bey’in eşi Dr. Sare Davudoğlu ile Malezya üzerine
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-676-34-hosgoru-ulkesi-malezya.html
Malezya’da Yüksek Eğitim Üzerine bir yazı
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-21691-34-malezya-ogrenci-ve-ogretmenlerimize-talip.html